Carrytrade Auto Rebalance

1.เทรดเฮดจิ้งกันไว้ไม่ล้างพอร์ตเทรดlotเท่ากัน

2.ใช้โปรแกรมAi Auto Rebalance
1-2วินาทีระหว่าง2บัญชีbuy/Sell
ให้พอร์ตทั้งสองบาลานเท่ากันปลอดภัย

3.ไม่ได้เทรดหวังกำไรจากการซื้อขาย
แต่ได้ค่า Swap ดอกเบี้ยข้ามคืน
เป็นกำไร 10-13% ต่อเดือน

4.เข้า Mt4 ดูผลการเทรดได้
ทั้ง2บัญชีอย่างโปร่งใสชัดเจน

5.ไม่ต้องเทรดเองใช้เครื่องมือ
โปรแกรมที่ทดสอบพิสูจน์ $100

6.คืนเงินต้นพร้อมกำไรทุกเดือน
ไม่มีเงื่อนไข

7.นักลงทุนทำหน้าที่ฝากกับถอน
1 ครั้งต่อเดือน

ศึกษาระบบเครื่องมือนี้ให้มั่นใจ
ก่อนการเพิ่มทุน 
คิดเป็นวิเคระห์ได้คือชัยชนะ