Carry Trade เราสามารถเทรดได้ 2 แบบ

  1. Carry Trade ในโบรกเกอร์เดียวกันข้อดี​ของ

Carry Trade โบรกเกอร์เดียวกัน คือ สามารถโอนเงินจากบัญชีที่บวกมาบัญชีที่ลบได้สะดวก

ข้อเสีย​ ของ Carry Trade โบรกเกอร์เดียวกัน คือ โบรกเกอร์อาจจะไม่ให้ถอนเงินก็ได้ ถ้าในวันนึงนโยบายของโบรกเกอร์เปลี่ยนไป


Carry Trade โบรกเกอร์ข้ามโบรก

ข้อดี​ ของ Carry Trade โบรกเกอร์ข้ามโบรก คือ หมดปัญหาเรื่องข้ออ้างของโบรกเกอร์ในการถอนเงิน เพราะโบรกเกอร์จะเป็นออเดอร์เพียงฝั่งเดียว

ข้อเสีย​ ของ Carry Trade โบรกเกอร์ข้ามโบรก คือ ความยุ่งยากในการถอนจากบัญชีโบรกเกอร์ที่บวกมาใส่บัญชีโบรกเกอร์ที่ลบ

Carry trade,Coincopytrade,forexhub.world,PammCarrytrade,Carry Trade คืออะไร,Swap คืออะไร,Forex คืออะไร,Auto Rebalance,Carry trade,Coincopytrade,Carry Trade,forexhub,forexhubworld,PAMM